سایت شهر شیربان با هدف جمع اوری اطلاعات مفید در یکجا ساخته شده

شیربان به معنای نگهبانان شیر یا (نگهبان شیر) است

و اسم قدیمی شهر شیروان

گرچه دوست داشتید به مطالب سایت افزایش دهید و جزو نویسنده مقالات ما باشید تماس بگیرید