سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی با جواب

سلام به مدرسه شیربان خوش آمدید برای بقیه درس های جامعه شناسی دوازدهم فهرست عناوین سوالات صحیح و غلط سوالات جای خالی سوالات پاسخ کوتاه سوالات صحیح و غلط در اول جامعه شناسی دوازدهم   ۱- ما در باره دانش علمی کمتر می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم. ۲- تلاش های علمی …