نمونه سوالات درس اول دینی دوازدهم انسانی با جواب

ما در شهر شیربان نمونه سوالات برخی از درس ها گذاشتیم می توانید از انها استفاده کنید در صورت مشاهده غلط املایی لطفا اطلاع بدید. فهرست عناوین بخش اول (8 سوال) بخش دو (8 سوال) بخش سه (4 سوال) درس اول: هستی بخش هر کدام از ما بر اساس ……. به خدا را در می …