نمونه سوال درس ۱ جغرافیا دوازدهم ۱۴۰۰

سلام خدمت دانش آموزان ما در مدرسه شیربان سوالات درس اول جغرافیا دوازدهم انسانی برای شما گرد آوری کرده ایم برای دانلود PDF به اتنها صفحه مراجعه کنید و همچنین می توانید نسخه word این سوال ها را خریداری بفرمایید. پاسخنامه تمامی سوالات در کتاب درسی موجود است فهرست عناوین بخش یک سوالات درس صفحه 3 …

سوالات درس ۲ جغرافیا دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

سلام خدمت دانش آموزان ما در مدرسه شیربان 50 تا سوال از درس دوم جغرافیا دوازدهم آماده کرده ایم PDF این سوالات در اتنها صفحه قابل دانلود است چنانچه نسخه word (docx) این سوالات می خواهید در تلگرام به ایدی rezamxc پیام دهید. فهرست عناوین بخش ۱ بخش دو قسمت ۱: نمونه سوالات (صفحه های …