گروه تلگرام شهر شیربان ورود به گروه

گویش تاتی مخصوص استان خراسان شمالی

این مطلب درباره خراسان شمالی است چنانچه در استان های دیگر به زبان تاتی صبحت می کنند با ما تماس بگرید تات ها بومیان استان بوده و از بازماندگان پارت … ادامه مطلب