گروه تلگرام شهر شیربان ورود به گروه

زبان کردی کرمانجی خراسان شمالی

زبان کرمانجی بیشترین گویشوران را در استان خراسان شمالی به خود اختصاص می دهد و متعلق به گروه کرمانج شمالی زبان است. گویش کرمانجی تحت تاثیر زبان های ترکی و … ادامه مطلب