شهر شیربان

سیستم امتیازبندی استرالیا، یک سیستم امتیازدهی متمرکز است که برای مهاجرت کاری به استرالیا استفاده می‌شود. این سیستم بر اساس عوامل مختلفی مانند سن، مهارت، تحصیلات، تجربه کاری و زبان انگلیسی، امتیازدهی می‌کند.

حداقل امتیاز مورد نیاز برای دریافت ویزای مهارتی استرالیا، ۶۵ امتیاز است. اگر متقاضی ۶۵ امتیاز یا بیشتر کسب کند، شانس بیشتری برای دریافت ویزای مهارتی استرالیا خواهد داشت.

عواملی که در سیستم امتیازبندی استرالیا مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

 • سن: متقاضیانی که بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • مهارت: متقاضیانی که دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • تحصیلات: متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • تجربه کاری: متقاضیانی که دارای تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • زبان انگلیسی: متقاضیانی که دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.

جدول امتیازبندی استرالیا به شرح زیر است:

عاملامتیاز
سن (۱۸ تا ۴۵ سال)۲۵
سن (۴۶ تا ۵۰ سال)۲۰
سن (۵۱ تا ۵۵ سال)۱۵
سن (۵۶ تا ۶۰ سال)۱۰
مهارت (نیاز بازار کار)۲۵
مهارت (بدون نیاز بازار کار)۱۰
تحصیلات (دکترا)۲۰
تحصیلات (فوق لیسانس)۱۵
تحصیلات (لیسانس)۱۰
تجربه کاری (۵ سال)۱۵
تجربه کاری (۱۰ سال)۲۰
زبان انگلیسی (معادل آیلتس ۸)۲۰
زبان انگلیسی (معادل آیلتس ۶)۱۰

برای محاسبه امتیاز خود در سیستم امتیازبندی استرالیا، می‌توانید از ماشین حساب امتیازبندی اداره مهاجرت استرالیا استفاده کنید. این ماشین حساب در وب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا قابل دسترسی است.

در اینجا چند نکته برای افزایش شانس خود برای کسب ویزای مهارتی استرالیا آورده شده است:

 • مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا را کسب کنید.
 • از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها مدرک تحصیلی معتبر دریافت کنید.
 • تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود کسب کنید.
 • مدرک زبان انگلیسی معتبر کسب کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید شانس خود را برای کسب ویزای مهارتی استرالیا افزایش دهید.

حداقل امتیاز لازم استرالیا

حداقل امتیاز لازم برای دریافت ویزای مهارتی استرالیا، ۶۵ امتیاز است. اگر متقاضی ۶۵ امتیاز یا بیشتر کسب کند، شانس بیشتری برای دریافت ویزای مهارتی استرالیا خواهد داشت.

عواملی که در سیستم امتیازبندی استرالیا مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

 • سن: متقاضیانی که بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • مهارت: متقاضیانی که دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • تحصیلات: متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • تجربه کاری: متقاضیانی که دارای تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.
 • زبان انگلیسی: متقاضیانی که دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.

در جدول امتیازبندی استرالیا، هر یک از این عوامل امتیاز خاصی را به متقاضیان اختصاص می‌دهند. برای مثال، متقاضیانی که بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند، ۲۵ امتیاز کسب می‌کنند. متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی دکترا از دانشگاه‌های استرالیا هستند، ۲۰ امتیاز کسب می‌کنند. و متقاضیانی که دارای مدرک زبان انگلیسی آیلتس ۸ هستند، ۲۰ امتیاز کسب می‌کنند.

برای محاسبه امتیاز خود در سیستم امتیازبندی استرالیا، می‌توانید از ماشین حساب امتیازبندی اداره مهاجرت استرالیا استفاده کنید. این ماشین حساب در وب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا قابل دسترسی است.

در اینجا چند نکته برای افزایش شانس خود برای کسب ویزای مهارتی استرالیا آورده شده است:

 • مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا را کسب کنید.
 • از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها مدرک تحصیلی معتبر دریافت کنید.
 • تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود کسب کنید.
 • مدرک زبان انگلیسی معتبر کسب کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید شانس خود را برای کسب ویزای مهارتی استرالیا افزایش دهید.

با توجه به این عوامل، می‌توان گفت که متقاضیانی که دارای شرایط زیر هستند، شانس بیشتری برای کسب ویزای مهارتی استرالیا دارند:

 • سن بین ۱۸ تا ۴۵ سال
 • دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا
 • دارای مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها
 • دارای تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود
 • دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر

البته، باید توجه داشته باشید که ظرفیت ویزای مهارتی استرالیا محدود است و متقاضیانی که امتیاز بیشتری کسب می‌کنند، شانس بیشتری برای دریافت ویزا خواهند داشت.

نحوه محاسبه امتیاز استرالیا

برای محاسبه امتیاز خود در سیستم امتیازبندی استرالیا، باید امتیاز هر یک از عوامل زیر را محاسبه کنید:

 • سن: متقاضیانی که بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن دارند، ۲۵ امتیاز کسب می‌کنند. متقاضیانی که ۴۶ تا ۵۰ سال سن دارند، ۲۰ امتیاز کسب می‌کنند. متقاضیانی که ۵۱ تا ۵۵ سال سن دارند، ۱۵ امتیاز کسب می‌کنند. و متقاضیانی که ۵۶ تا ۶۰ سال سن دارند، ۱۰ امتیاز کسب می‌کنند.
 • مهارت: متقاضیانی که دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند. این مهارت‌ها در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (MLTSSL) ذکر شده‌اند.
 • تحصیلات: متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند. مدرک تحصیلی شما باید در زمینه‌ای باشد که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (MLTSSL) ذکر شده باشد.
 • تجربه کاری: متقاضیانی که دارای تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند. تجربه کاری شما باید در زمینه‌ای باشد که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (MLTSSL) ذکر شده باشد.
 • زبان انگلیسی: متقاضیانی که دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر هستند، امتیاز بیشتری کسب می‌کنند. مدرک زبان انگلیسی شما باید حداقل نمره ۶ در هر مهارت را در آزمون‌های آیلتس، تافل یا PTE کسب کند.

در اینجا چند نکته برای افزایش شانس خود برای کسب ویزای مهارتی استرالیا آورده شده است:

 • مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا را کسب کنید.
 • از دانشگاه‌های استرالیا یا دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها مدرک تحصیلی معتبر دریافت کنید.
 • تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های خود کسب کنید.
 • مدرک زبان انگلیسی معتبر کسب کنید.

سابقه کار در خارج از استرالیا

سابقه کار در خارج از استرالیا، می‌تواند به شما کمک کند تا امتیاز بیشتری در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کنید. در سیستم امتیازبندی استرالیا، برای هر سال تجربه کاری مرتبط با مهارت‌های شما، ۱۵ امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

برای اینکه سابقه کار شما در خارج از استرالیا، در سیستم امتیازبندی استرالیا لحاظ شود، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • شغل شما باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (MLTSSL) ذکر شده باشد.
 • سابقه کار شما باید حداقل ۲ سال باشد.
 • سابقه کار شما باید در یک شرکت معتبر باشد.

برای اثبات سابقه کار خود در خارج از استرالیا، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

 • نامه سابقه کار از کارفرمای سابق خود
 • گواهینامه اشتغال
 • گواهینامه بیمه تامین اجتماعی

در اینجا چند نکته برای افزایش شانس خود برای کسب ویزای مهارتی استرالیا با سابقه کار در خارج از استرالیا آورده شده است:

 • از کارفرمای سابق خود بخواهید که نامه سابقه کار دقیق و کاملی برای شما صادر کند.
 • گواهینامه اشتغال و گواهینامه بیمه تامین اجتماعی خود را نیز به مدارک خود اضافه کنید.
 • اگر سابقه کار شما در چند شرکت مختلف بوده است، برای هر شرکت، مدارک جداگانه ارائه دهید.

کلام پایانی:

عواملی همچون تسلط به زبان انگلیسی، سابقه کار در ایران، تحصیلات، امتیاز همسر و مدرک مترجمی ناتی از جمله مواردی هستند که می‌توان بدون حضور در استرالیا، امتیازشان را کسب کرد. برای محاسبه امتیازتان میتوانید از فرم ارزیابی امتیازشماری ویزاپیک استفاده کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگی در شهر شیربان

اگر دوست دارید در سایت ما به عنوان نویسنده فعالیت کنید در تلگرام به ایدی rezamxc پیام دهیدمدرسه شیربان